<acronym id="k02ic"><center id="k02ic"></center></acronym>
<acronym id="k02ic"></acronym>
<acronym id="k02ic"><small id="k02ic"></small></acronym><acronym id="k02ic"><center id="k02ic"></center></acronym>
<acronym id="k02ic"></acronym><acronym id="k02ic"><small id="k02ic"></small></acronym>
<acronym id="k02ic"><small id="k02ic"></small></acronym><acronym id="k02ic"></acronym>
TEL: 13306147133
Contact Us

芳酸系列

yajia product center

主要產品為鄰苯二甲醛、間苯二甲醛、對羥基苯乙酸、鄰羥基苯乙酸、鄰氯苯乙酸、2,4-二氯苯乙酸、2,4,6-三甲基苯乙酸、間氯苯乙酸、對氯苯乙酸、鄰氟苯乙酸、間氟苯乙酸、對氟苯乙酸、苯并呋喃酮、鄰氯苯甲酰胺

序號 產品名稱 CAS No. 更多
1 對羥基苯乙酸 156-38-7
更多
2 鄰羥基苯乙酸 614-75-5
更多
3 鄰氯苯乙酸 2444-36-2
更多
4 2,4-二氯苯乙酸 19719-28-9
更多
5 2,4,6-三甲基苯乙酸 4408-60-0
更多
6 間氯苯乙酸 1878-65-5
更多
7 對氯苯乙酸 1878-65-6
更多
8 鄰氟苯乙酸 451-82-1
更多
9 間氟苯乙酸 331-25-9
更多
10 對氟苯乙酸 405-50-5
更多

總共有 10 篇記錄 這是第 1 頁


一本久久伊人热热精品中文